همسفر خاطرات نهمین سالگرد بودنت مبارک

یادم می آید صدای پای من و تو در عبور خط سادگی خیابان

یادم می آید عاشقانه آرام نادر را

تنها زیبای سیاه مدرسه را

و تمامی خاموشی های فریاد هایمان

دلم می گیرد

دلم می لرزد

و صدای پناهی در گوشم زمزمه می کند

من می خوام برگردم به کودکی

آه خدا

یه آرزوی محال از کلی روز قشنگ

پارک

مدرسه

کنکور

خط سفید

خط سیاه

ورق های خط خطی

درد های شاعرانه

کودکی های شبانه

گریه کردن

خندیدن

داد زدن

بغل کردن

همه ایناواسه این قشنگ بود

که تو بودی

من بودم

همیشه تا آخرش

همسفر خاطرات نهمین سالگرد بودنت مبارک

نیکادل

/ 4 نظر / 16 بازدید
یاس خاکی

تو که قشنگ تر نوشتی ...ممنون. امیدوارم خاطراتمون 120 ساله بشه

نجمه

سلام سال نوت مبارک باشه، روزهات سرشار از خوشبختی و نیک بختی و خیر و برکت سلام برسون شدید یا علی